Forsamlingslokalet i 20A

Pris
Kr 900,- for utleie
Kr 1000,- for depositum

;