Forsamlingslokale i 18b

Pris
Kr 1500,- for utleie
Kr 1000,- for depositum;