Endret: 20 feb 2020     Opprettet: 6 mar 2019

REGLER FOR GJESTEPARKERINGSKORT 2020

SE VEDLEGG

Kjære beboer- slik blir de nye reglene for gjesteparkeringskort:

Det blir delt ut 2 stk. gjesteparkeringskort pr. leilighet hvert år, med gjeldende årstall.

Gamle gjesteparkeringskort er ikke lengere gyldig fra og med 17.01.2020, og vil medføre kontrollavgift om de brukes etter angitt dato.

Det er kun gjesteparkeringskort med årstall 2020 som er tillat å bruke dette året (se bildet over). Nye kort vi bli utlevert ved årsskifte. Ta godt vare på de utleverte kortene, og husk å ta kortene tilbake etter besøket. Dersom du har mistet eller har behov for flere kort, kan du kjøpe det på åpent styrerom for kroner 200,- pr. stk.

Nye regler er for å hindre misbruk av gjesteparkeringen, slik at parkeringen ikke okkuperes av fremmede som ikke er gjester.

Gjesteparkeringen er kun for gjester, les øvrige regler på skiltene.

Med vennlig hilsen

Styret i Nordre Gran Borettslag