Endret: 2 jan 2018     Opprettet: 19 sep 2016

Info angående GSM/telefon-styrt garasjeportåpner

Styret har valgt å innføre GSM- styrt åpning av garasjeporter.

Dette er et system som gjør at brukeren kan åpne porten ved å ringe et bestemt nummer fra sin mobiltelefon. Tjenesten vil ha en engangskostnad på kun kroner 75,- ved registrering/bytting pr telefonnummer, og vil ellers være gratis å bruke/ringe. Systemet tillater å hente ut logg dersom det skjer en uønsket hendelse.

Dette er et valgfritt tilbud for de som ønsker dette, alternativt kan man bruke nøkkelbrikke. Telefonnummeret må være tilknyttet et leilighets-nummer for å kunne administrere tilgangen, for eksempel ved eierskifte. Eksisterende system med håndsendere vil bli faset ut etter hvert, da sendere kan være på avveie og kan piratkopieres. Håndsendere tillater ikke adgangskontroll slik som et GSM- system.

For å anskaffe tilgang må du møte opp på åpent styrerom med legitimasjon, og betale med kort 75kr. Du får kun tilgang dersom du har garasjeplass tilhørende din leilighet. Dersom du leier plass må eieren sørge for tilgang for deg, ved å oppgi ditt nummer ved oppmøte på åpent styrerom.

NB:

Det er ikke mulig å ringe til systemet med et skjult nummer, da systemet må gjenkjenne telefonnummeret med tilgang.

Mvh:

Styret i Nordre Gran brl.