12 jun 2018

God sommer

Styret i Nordre Gran Borettslag ønsker alle en riktig god sommer.

19 juni 2018 er den siste åpenstyrerom før sommerferien.

21 august 2018 er den første åpenstyrerom etter sommerfeiren