Endret: 10 mar 2019     Opprettet: 9 mar 2019

Forslag til Generalforsamlingen 2019.

Nå nærmer vi oss generalforsamling med små skritt. Likt de tidligere årene, så har vi hengt opp i alle oppgangene dette skjemaet for forslag som skal tas opp på general forsamling. Husk at det bare er innsendte forslag innen fristen som tas opp på generalforsamlingen. Det er viktig at det formuleres tydelige forslag som det kan stemmes over.

Til andelseierne i Nordre Gran Borettslag Ordinær

generalforsamling 2019 Det vises til Lov om Burettslag § 7-4 ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Ordinær generalforsamling i Nordre Gran Borettslag 29.mai.2019 I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 22.mars.2019 kl 16:00 For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at  det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,  forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Forslag sendes til: Styret i Nordre Gran Borettslag (sort postkasse til høyre for inngangsdør 20A) Granstangen 20A 1051 Oslo eller Email: nordregran@styrerommet.net Hilsen Nordre Gran Borettslag Styret