6 mar 2019

Felleskostnadene til borettslaget

Det har vært flere spørsmål rundt felleskostnadene til borettslaget.

 

I forbindelse med en rentejustering er kapitalkostnadene på IN lånet justert fra 1.12.2018 fra 1.950% til 1,970% som utgjør fra kr 16 til 33 pr mnd pr andel avhengig av m2.